Pong vĩnh viễn

[Jeff Joray] sáng tác để khoe tiện ích Pong Pong này mà ông đã xây dựng. Six By Mười Matrix LED hoạt động như một bảng trò chơi cho Pong tuy nhiên không có kiểm soát. Hội đồng quản trị chỉ chơi chống lại chính nó. Đó là một đồng …

Continue reading

Sắp xếp hai tấn Lego

Bạn đã bao giờ đưa ra một tỷ lệ quan tâm đến một cái gì đó, cũng như sau đó phát hiện ra nó có một chút ra khỏi tầm tay khi bạn mua vòng xoắn ốc vào một làn sóng túi thủy triều cũng như các hộp? [Jacques Mattheij] …

Continue reading