Súng Sentry Nerf với nhận dạng hình ảnh

Đây là một khẩu súng trường Nerf Vulcan bị hack khác. Lần này nó là một khẩu súng Sentry tự động. Bạn phải xuất trình nó huy hiệu của bạn, nếu không tìm thấy huy hiệu, bạn bị tấn công với một cơn bão bốc lửa của phi tiêu Nerf nhỏ. Tất cả các cuộc gặp gỡ được ghi lại và một hình ảnh được lưu giữ. Đây là một dự án cuối cùng tại Cornell, và một lần nó không phải là ECE. Điều này là dành cho CS1114. Họ đã làm một công việc khá tốt với việc theo dõi, bây giờ họ cần thêm một số tùy chọn giọng nói thú vị hơn cho nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published.