Edward the ô tô của tương lai

Nếu có một cuộc thi cho thiết bị vận chuyển thú vị nhất trong tương lai, diwwheel sẽ đứng đầu danh sách với ô tô Hover và dịch chuyển tức thời. Trong 3 năm qua, sinh viên tại Đại học Adelaide đã làm việc trên một dieweel điện với giảm xóc xoay chủ động hoặc Edward.

Edward là một diewheel hoàn toàn điện, người vận hành được buộc vào ghế xô giữa hai bánh xe lớn với dây nịt 5 điểm và có thể điều khiển nhà sản xuất với một phím điều khiển chơi game. Tính ổn định đầy đủ năng động và điều khiển SLOSH Cho phép người vận hành điều khiển ô tô ở tốc độ lên tới 40km / giờ, điều khiển đảo ngược thậm chí cho phép bạn đẩy lộn ngược (nếu bạn có xu hướng đó). Câu hỏi tiếp theo chỉ là nơi chúng ta có thể có được một nơi? Kiểm tra video sau giờ nghỉ để trình diễn Edward đang hoạt động.

Leave a Reply

Your email address will not be published.