Màn hình máy in độc lập Hack

[spite_tm] Đã gửi cho chúng tôi dự án hiện tại nhất của mình. Ông đã tìm ra cách hiển thị các tin nhắn tùy chỉnh trên máy in LaserJet mà không cần máy tính. Anh ấy đang sử dụng một attiny2313 để gửi tín hiệu qua một cổng song song. Dự án này rất rẻ và nhanh chóng để cài đặt nó có thể dùng một lần. Chỉ cần lập trình tin nhắn của bạn trước khi tay, bật nó lên và bỏ đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.