Tiêu đề Breadboard Attiny

[Alex] đã thất vọng vì lượng thời gian cần thiết để bắt đầu tạo mẫu với AVR Atiny. Để làm cho mọi thứ dễ dàng hơn, ông đã xây dựng các tiêu đề mang các chip 8 và 20 chân và cắm trực tiếp vào Breadboards. Các bảng bao gồm …

Continue reading