Bộ điều khiển PlayStation 2 ADC

[Paul Skinner] được gửi trong một công việc hấp dẫn mà anh ấy đã làm việc. Mục tiêu là sử dụng phản hồi sinh học (nhịp tim, nhiệt độ da) để kiểm soát tiếng ồn. Bộ điều khiển PlayStation cung cấp một số đầu vào tương tự để Paul quyết định tùy chỉnh một để sử dụng làm bộ chuyển đổi analog sang kỹ thuật số. Trước khi xé bộ điều khiển, anh ta đã liên kết bộ điều khiển với MAX / MSP để đảm bảo anh ta có thể kiểm tra các đầu vào. Phần lớn công việc đã được dành để xây dựng các bộ khuếch đại cho nhiệt độ da cũng như các cảm biến khác. Khi mạch khuếch đại được xây dựng Paul đã phát triển một số bản vá Max / MSP để sử dụng dữ liệu.

permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.