Các bộ phận cứu cánh từ robot Roomba bị hỏng

Điều tuyệt vời về hack trên Roombas là Irobot sử dụng các bộ phận chất lượng cao để phát triển chúng. [Jason] đã có bàn tay của mình trên một loạt phòng 5xx bị hư hỏng cũng như xuất bản một bài viết về chính xác cách anh ta sử dụng lại các bộ phận trục vớt.

Những gì bạn thấy ở trên là một trong những kết quả của công việc của mình. Bot bit này lấy các lệnh từ một điều khiển từ xa truyền hình hồng ngoại. Tuy nhiên, anh ta cũng sử dụng cấu hình để tạo ra một bot tự cân bằng. Hai động cơ từ Roomba có bộ mã hóa quay từ tính với độ phân giải 8 bit. Ghép nối này với một thuật toán PID được điều chỉnh tốt cũng như bạn đang kinh doanh. Video dưới đây cho thấy anh ta kiểm tra một động cơ với mã PID của mình.

Bạn không nhận được nhiều thông tin về các vùng tiêu hóa của robot tài trợ. Nếu đó là những gì bạn đang tìm kiếm yêu cầu của bạn để xem xét [Dino] Roomba 4000 Teardown.

Leave a Reply

Your email address will not be published.