Phay một động cơ xe máy

Thiết kế người đam mê xe máy thực sự và Mill Mill của họ. Vâng, có thể đó là một sự quá lời nói quá. Chắc chắn phải mất nhiều hơn một nỗi ám ảnh hơn là nhiệt tình để đi đến những chiều dài này. Nhưng những sửa đổi …

Continue reading

Một đồng hồ VU rất lớn thực sự

Nó từng là phải có bất kỳ hi-fi nào, một cặp mét cuộn dây di chuyển hoặc biểu đồ thanh LED, đồng hồ VU. Boombox thập niên 1980 của bạn sẽ có chúng, ví dụ. VU, đối với “đơn vị âm lượng”, là thước đo mức âm thanh và thời …

Continue reading