Gumbrix: Bộ điều khiển lego Gumstix

Derek Anderson thích xây dựng các nguyên mẫu robot sử dụng bộ Lego Mindstorms, tuy nhiên ông phát hiện ra sự phát triển của mình bị cản trở bởi sức mạnh xử lý rất ít của RCX cũng như các kết nối. Ông đưa ra quyết định phát triển một nhà ở phong cách Lego được thực hiện cho một máy tính theo dõi Gumstix. Anh ta có kinh nghiệm phay các bộ phận lego tùy chỉnh để đây là một bước đầu tiên đơn giản; Anh ta mong muốn anh ta sẽ sử dụng một vật liệu cứng hơn rất nhiều so với Delrin. Derek có một số bài viết trong tương lai được tổ chức để trang trải chính xác cách tích hợp cũng như tương tác với hệ thống. Tôi muốn đợi trên Mindstorms NXT mới vào tháng 8 hoặc tháng 3 nếu tôi may mắn.

[Cảm ơn William Cox of Gorobotics.net]

permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.