X-Labs Hackerspace hoàn thành một bản dựng cuộn dây Tesla 2 năm lớn

hơi khó để ước tính kích thước của cuộn Tesla từ hình ảnh này, nhưng nhìn kỹ vào đường ray tay trên bức tường màu đỏ cam ở bên trái và điều đó giúp. Dự án cuộn dây Tesla âm nhạc cao 10 feet đã diễn ra trong khoảng hai năm. Nhưng đội ngũ tại X-Labs – một hackerspace liên kết với Đại học Nam Florida – đã hoàn thành nó đúng lúc để triển lãm kỹ thuật của trường đại học vào cuối tháng. Có một số thông tin về nó được tìm thấy trong bài báo của học sinh gần đây trên dự án. Rất nhiều chi tiết xây dựng nhiều hơn được tìm thấy trên trang web của nhóm, mặc dù bài đăng đó là khá cũ.

Bạn không thể gọi nó là một cuộn dây âm nhạc trừ khi có một video demo, và có thể nhìn thấy sau khi nhảy. Điều gì tốt hơn để kiểm tra thứ gì hơn bằng cách chơi chủ đề vô cùng của Mario Bros. Chúng tôi thực sự sẽ rất nhiều một phần với diễu hành đế quốc (nó cũng thú vị khi nghe chơi trên Stepper Motors).

[Cảm ơn Joe]

Leave a Reply

Your email address will not be published.