Bộ chuyển đổi băng cassette rẻ tiền nhanh

[Dane] đã gửi cho chúng tôi Dự án bộ chuyển đổi băng rất nhanh này. Vâng, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi có thể đi mua một trong những thứ này cho khá rẻ cũng như tốt nhất và rất có thể tiếng ồn tốt hơn nhiều, tuy nhiên thực sự, nó sẽ không tuyệt vời để làm một? Sử dụng bộ chuyển đổi tai nghe, một chiếc điện trở, một số dây, cũng như băng cassette cũ, [Dane] cho chúng ta thấy chính xác mức độ đơn giản của chúng ta. Về cơ bản, bạn đang đẩy tín hiệu từ tai nghe bằng một cuộn dây chống lại đầu băng được kiểm tra. Đây là một công việc lý tưởng để hướng dẫn người mới về từ trường.

[Dane] đã gửi trong một số thứ trước đó. Bạn có thể nhớ lại thế hệ Adio PWM của mình với AVR xuất bản một số tháng trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published.