Truyền hình cáp nối tiếp Megy

Chúng tôi nghĩ rằng Meggy có một số tiềm năng lớn. Cổng nối tiếp mở được chín muồi để nhổ lông, nhưng cho đến nay đã khá không được sử dụng. Đây là hướng dẫn về cách tạo truyền hình cáp nối tiếp của riêng bạn có khả năng kết nối hai meggies. Về cơ bản, nó chỉ là sửa đổi một cáp âm thanh, được sử dụng để kết nối cdrom với bo mạch chủ. Điều tuyệt vời về điều này là truyền hình cáp chéo kết quả phải làm việc trên bất kỳ Arduino nào được lập trình thông qua cáp FTDI.

Leave a Reply

Your email address will not be published.