Scara Arm cuối cùng đã in các bộ phận bằng nhựa

Đây là một sự thay thế gọn gàng cho thiết lập giàn thông thường bạn nhìn thấy trên máy in 3D. [Quentin] đã tạo và xây dựng một máy in 3D Scara Arm chỉ thấy bản in đầu tiên của nó.

Chúng tôi đã bắt được gió của [Quentin] ARM SCARA vài tuần trước khi nó vẫn chỉ là một vài phần nhựa và một sự lấp lánh của tham vọng trong mắt của người sáng tạo. Rất nhiều phần được in 3D, bao gồm cả cánh tay màu xanh cho các trục x và y được điều khiển bởi động cơ bước. Trục Z được điều khiển bởi hai ốc vít chì và đánh giá bằng chiều cao của máy [Quentin], anh ta có một khối lượng có thể in khá lớn – ít nhất là lớn như một số máy in 3D Delta Bot mà chúng ta đã thấy.

Cho đến nay [Quentin] đã in một số khối hiệu chuẩn và một bánh xe có độ phân giải in khá tuyệt vời. Bạn có thể xem video của máy in CARRA ARM sau giờ nghỉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.