Trình phân tích tín hiệu X10

[HB] đã gặp một số vấn đề nghiêm trọng với nhiễu trong giao tiếp đường dây điện của hệ thống tự động hóa nhà X10 của mình. Anh ta quyết định chuyển sang một hệ thống mô-đun tất cả RF loại bỏ yêu cầu đối với giao tiếp đường dây điện. Trong khi cố gắng nâng cao độ tin cậy của mình, ông đã phát triển một bộ ghi dữ liệu. Nó được xây dựng từ RCX Lego cũng như một mô-đun phổ quát. Khi RCX được đặt để nghe nó ghi lại mỗi lần mô-đun kích hoạt. Một kịch bản được sử dụng để nói với mô-đun phổ quát với chuyến đi theo các khoảng thời gian thông thường. Thiếu các bước thời gian trong cộng sự đăng nhập của RCX để bỏ lỡ các lệnh. Nếu bạn đang nghĩ về việc tự động hóa nhà, bạn nên kiểm tra câu chuyện trước đó của chúng tôi cũng như ý kiến của nó.

permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.