Hexapod có thể đánh giá

Ai đã không tưởng tượng về việc cưỡi trên một robot hexapod? Với những hướng dẫn chi tiết này, bạn cực kỳ tốt có thể đang sống trong Fantasy của mình cực kỳ sớm. Như bạn có thể thấy trong video, họ đã chọn đôi chân được liên kết thay vì 6 người độc lập, vì vậy ước mơ của bạn để cưỡi bot Bega Bega có thể phải chờ một ngày nữa.

[thông qua hack n mod]

Leave a Reply

Your email address will not be published.