Bộ điều khiển FPS tùy chỉnh AcidMods

nhưng một bộ điều khiển hộp x tùy chỉnh hơn đã xuất hiện từ xưởng đúc axitmods. Điều này, chuyên về các trò chơi FPS opts cho hai gậy tương tự lên phía trước, cũng như hoàn toàn loại bỏ pad d cũng như các nút. Họ phá vỡ quá trình khá độc đáo với hình ảnh rất toàn diện về chính xác cách sửa đổi tình huống cũng như di dời thanh analog. Kiểm tra video của nó trong hành động sau giờ nghỉ.

Như bạn có thể nhớ lại, đây không phải là MOD bộ điều khiển đặc biệt FPS đầu tiên mà chúng tôi đã thấy từ chúng.

[Cảm ơn Mark]

Leave a Reply

Your email address will not be published.