Xe đạp quadcopter bay cho rất nhiều giây

Nếu bạn quyết định bay vào thị trấn trên kho cầu tay và chân chạy bằng xe đạp này thực sự sẽ mệt mỏi. Đó là bởi vì vận động viên này phải cung cấp cho nó tất cả để cung cấp năng lượng cho các cánh quạt thông qua bàn đạp chân và tay quay. Bạn chỉ có thể thấy một trong những cánh quạt ở mặt tốt nhất của nền. Vâng, điều này là lớn!

Bạn đang nhìn vào Gamera II, một nghề được phát triển bởi các sinh viên tại Đại học Maryland. khoảng một năm trước họ đã thể hiện phiên bản đầu tiên của máy bay. Với sự thông qua của năm đến khi phá vỡ các hồ sơ thế giới như một người lái khác nhau quản lý để giữ cho nó trong 50 giây trong video sau giờ nghỉ. Mặc dù cấu trúc là đáng kể (trên 100 feet) vật liệu và kỹ thuật xây dựng, hãy chỉ nặng 71 pounds.

Nó vẫn trông giống như cách đến nhiều công việc thể chất cho chúng ta. Chúng tôi đang ở với tàu cánh ngầm chạy bằng bàn đạp như vận chuyển giấc mơ của chúng tôi.

[thông qua reddit]

Leave a Reply

Your email address will not be published.