Các pin mặt trời từ bánh rán cũng như trà

có vẻ khó tin, tuy nhiên đó là sự thật. Bạn có thể thu hoạch nhiều thứ bạn yêu cầu cho một pin mặt trời dễ dàng từ bánh rán bột cũng như trà. Bánh rán bột có hạt nano của titan dioxide, một “dây chuyền bán không gian cao”. Điều này ngụ ý rằng nó có thể được sử dụng để làm cho pin mặt trời. Trà chỉ được sử dụng để nhuộm vật liệu để nó có thể lấy phổ nhìn thấy được. Quá trình này là một chút bao gồm để trở thành một cái gì đó bạn sẽ quăng cùng nhau trong lĩnh vực này, tuy nhiên nó rất đáng yêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.