Skate hoặc chết bằng ván trượt thực sự

khi mua để cập nhật skate hoặc chết cho trải nghiệm mới hơn, [Jeff] đã hack một bộ điều khiển ván trượt cho Commodore 128. Anh ấy đang sử dụng một cánh quạt thị sai để giao diện ván trượt cho đơn vị và một bộ điều khiển khác để khởi động trò chơi. Tận hưởng Wii.

Leave a Reply

Your email address will not be published.