Trình đọc của Xbox 360 Atx Power

Người đọc Ran Mokady đã đánh bạc khá lớn với dự án này, tuy nhiên không thực sự có bất kỳ loại lựa chọn nào khác: Nguồn điện của anh ta đã bị hư hỏng cũng như anh ta không thể thay thế. Cuối cùng, ông đã thay thế nó bằng một nguồn cung cấp điện ATX thông thường. tuân thủ cùng với tất cả các chi tiết.

Đối với bất kỳ ai đang gặp vấn đề với nguồn cung cấp điện Xbox 360 của họ, hoặc những người (như tôi) đã cố gắng kết thúc với PSU bị đốt cháy cũng như không thể thay thế, đây chính xác là cách tôi quản lý để chạy bảng điều khiển tắt một Cung cấp năng lượng máy tính ATX thông thường.

Lợi thế bổ sung cho tôi, sống ở một quốc gia 220 V cũng như đã nhận được một giao diện điều khiển 110 V từ Nhật Bản là tôi không còn yêu cầu một máy biến áp lớn để chạy bảng điều khiển của mình.

Tôi đã chạy bảng điều khiển của mình khỏi một PSU máy tính 250W trong một tuần bây giờ không có vấn đề gì

Liên quan: Xbox 360 hack, Xbox Hacks

Leave a Reply

Your email address will not be published.