Đại tu led marquees

trong một công việc trước đó, [spite_tm] có trách nhiệm để guislling nhiều quảng cáo văn bản led khác nhau. Phần cứng tương đối đơn giản cũng như anh ta luôn tìm thấy chúng có thể bị đẩy xa hơn với một chút hoạt động. Anh ấy vừa mới thu được mười màn hình LED 32 × 16, quyết định xem những gì anh ấy có thể làm với họ. Đến cuối dự án, anh có video chuyển động đầy đủ chạy trên màn hình. Đây là một công việc tuyệt vời để kiểm tra nếu bạn đã từng tự hỏi về màn hình Matrix LED. Ông bắt đầu bằng kỹ thuật đảo ngược các thiết bị điện tử trên bảng. Sau đó, anh ta đã kết nối Atmega88 để lái mô-đun màn hình. Một số mô-đun màn hình là Daisy bị xích lại với nhau trên serial. Bài viết bao gồm PWM quản lý cũng như làm mới thời gian. Kiểm tra một trong số ít video demo dưới đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published.