Xem trước hệ thống theo dõi Kaneye

[Tempt One] là một nghệ sĩ graffiti có căn bệnh của Lou Gehrig. Anh ta không còn có thể tạo ra thể chất, vì bệnh tật của anh ta đã có khả năng quản lý cánh tay của mình. Bạn bè của anh ấy, sẽ không để đó là kết thúc của nó mặc dù. Họ đang xây dựng một hệ thống theo dõi trực quan để cho phép anh ta làm việc bằng cách di chuyển mắt. Có vẻ như sẽ rất khó để có được bất kỳ loại loại nào của một loại đường cong mượt mà, tuy nhiên video trình bày ngắn, mà bạn có thể thấy sau giờ nghỉ, có một công việc tốt, ít nhất là cho một cái gì đó phát triển sớm này . Mã nguồn chưa được phát hành, tuy nhiên họ đã lên kế hoạch để làm như vậy. Nếu bạn muốn tự tạo, bạn có thể khám phá một số thông tin trong quá khứ xuất bản của chúng tôi. Chúng tôi đoán chúng có nghĩa là sử dụng nó với một cái gì đó dọc theo dòng của hệ thống gắn thẻ laser.

Leave a Reply

Your email address will not be published.