Xbox 360 Jasper trong tự nhiên

[Ben Heck] đã viết lên những gì anh ta gọi là “Super Unboxing” của Jasper Xbox 360 mới. “Jasper” đề cập đến bộ xử lý đồ họa mới dự kiến sẽ nhỏ hơn và đáng tin cậy hơn nhiều Họ đã rất khó tìm, nhưng [Ben] cho chúng ta thấy cách phát hiện ra chúng. Đơn giản chỉ cần nhìn vào nhãn dán ở mặt sau của thiết bị hiển thị điện áp / dòng điện. Nếu nó sử dụng 12,1 amps thay vì 14,2, nó có Jasper.

Leave a Reply

Your email address will not be published.