Xây dựng Cannon Shmooball

Chúng ta đã háo hức mong chờ điều này, [Larry] đã xuất bản toàn bộ phát triển SHMOOOBALL GUN cho năm 2009. Phong cách này nhỏ gọn hơn cũng như thanh lịch hơn so với năm 2008 cũng như có một chút thẩm mỹ nhiều hơn của Ghost Buster về nó. Những bức ảnh rất tuyệt vời cũng như có nhiều lời khuyên tuyệt vời trên đường đi. Chúng ta không thể chờ đợi để xem những gì họ tạo ra vào năm tới. Chính xác thì làm thế nào về một phiên bản gattling?

Leave a Reply

Your email address will not be published.