Hack Myvu

[ConguDrum] chia sẻ với chúng tôi trải nghiệm hack myvu của mình. Màn hình cá nhân MYVU có vẻ như là một nền tảng tuyệt vời để phát triển một số kính bảo hộ màn hình 3D tốt, nó tương đối ít cũng như có màn hình cho mọi mắt. Điều này mở ra cánh cửa để có khả năng lái chúng riêng cho 3D. Những chiếc mũ bảo hiểm lớn mà chúng tôi sử dụng để sử dụng không phải là bất cứ nơi nào gần như hợp thời trang như thế này. Rõ ràng, một số hack nhanh có thể tăng gấp đôi độ phân giải của bạn hoặc thậm chí có khả năng cung cấp hình ảnh 3D! Các chi tiết khá thưa thớt, tuy nhiên nó xuất hiện như thể anh ta đã nhận được một vài trong số các mod thực tế cũng như đã được thử nghiệm. Hãy hy vọng anh ấy nhắn tin thêm một số thông tin, chúng tôi chắc chắn quan tâm. Chúng tôi thường sẽ không xuất bản một cái gì đó với một chút thông tin, tuy nhiên chúng tôi hy vọng điều này khuyến khích anh ấy cung cấp cho chúng tôi nhiều hơn.

[Cảm ơn Andre]

Leave a Reply

Your email address will not be published.