N64 Trong bộ điều khiển N64

Chúng tôi đã thấy N64S di động trước đây, nhưng không có ở cấp độ [BUNLE] Bộ điều khiển N64 quá khổ Casemod. Thay vì phương pháp ‘bondo và gluging styrene’ thông thường, chúng ta đã thấy trong các casemod khác, [Bungle] đã đưa ra quyết định tạo ra một …

Continue reading